Imago mundi pauperum. Dom Dobroczynności w Gdańsku według Johanna Jacoba Feyrabenta i Samuela Donneta


Go to top