Galicja na józefińskiej mapie, tom 15, cz. A, B, C


Go to top