co zaczęło się jako zaledwie interesujący problem teoretyczny w fizyce


Go to top